Číslovka 20 093.

To je údaj zo Sociálnej poisťovne vyjadrujúci počet, koľkým sirotám a polosirotám mesačne poskytuje štát príspevok. Vdova, vdovec má nárok na vdovské či vdovecké, avšak iba v prípade, ak boli v čase úmrtia partnera v manželskom zväzku a spĺňajú viacero ďalších podmienok. Preto dnes mnohé mladé ženy, napriek láske a starostlivosti vo vzťahu, v ktorom žili a o ktorý prišli, sa podpory zo strany štátu nedočkajú.
Dieťa, ktorého rodič je zosnulý, má nárok na sirotský dôchodok. Ten je 40 percent z toho, na čo by mal nárok rodič v momente úmrtia,  ak by sa stal plne invalidným. Podmienkou sú odpracované roky a suma peňazí odvedených do Sociálnej poisťovne počas života zosnulého rodiča. Teda v extrémnom prípade aj NIČ, lebo nesplní podmienku  minimálneho počtu odpracovaných rokov.


 

Ambasádorky OZ Súčasť života

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

 

Uznávaná sociologička, aktuálne pôsobí ako dekanka na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy, vyučuje na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií.
Bola ženou obľúbeného humoristu Stana Radiča, ktorý zomrel v roku 2005. 

Wanda Adamík Hrycová

 

Úspešná filmová producentka, v súčasnosti sa v jej produkcii nakrúca na Ukrajine seriál Slovania. So smrťou svojho mladšieho brata sa Wanda usilovala vyrovnať veľmi dlho, vlastne to trvá dodnes... Čas však do istej miery lieči a naučí vás s tým žiť a ísť ďalej. Hugo Hryc, mladší brat Wandy, zomrel v roku 2008.

Štatutárna zástupkyňa o. z. Súčasť Života

Beata Bobulová

 

Mám dve deti, 6-ročnú dcéru a 4-ročného syna. Som jedna z mnohých žien, ktoré si museli prejsť touto cestou. Som vdova, hoci toto slovo z duše nenávidím. Môj partner mal iba 40 rokov, keď zomrel. Svet sa mi úplne prevrátil a celkom som sa zmenila, ale zmenili sa aj ľudia vôkol mňa. Zmenili sa moje problémy. Toto obdobie je veľmi náročné a len málokto z najbližších vie, ako neublížiť slovom, skutkom, prejavom dotknutej osobe. Je len málo ľudí, ktorí sa vedia stať „prevádzačom osôb“  konfrontovaných so  smrťou partnera. Pritom práve to je najdôležitejšie, previesť - pomôcť a zachrániť.

„Som nesmierne šťastná, že Súčasťou nášho projektu sa stali Iveta Radičová a Wanda Adamik Hrycová. Dlho som rozmýšľala, koho by som si priala mať po našom boku. Kto by sa vedel plne vcítiť do našej situácie. Kto by nám naozaj porozumel, chápal nás. Ako hovorí jedno známe indiánske príslovie Nepochopíš svojho suseda, kým si nechodil dva splny mesiaca v jeho mokasínach.“
Preto sme oslovili práve tieto dve ženy, obidve majú skúsenosť s úmrtím blízkej osoby.
Museli si prejsť touto cestou, aby zase našli chuť žiť a pokračovať vo svojich túžbach, plánoch či snoch… 

©2019 Súčasť života

black_logoruky_srdce3outline_final.png