MED + MEDOVNÍKY +
PODPOHÁRNIKY

Popis:

Balenie: 

Kód produktu: 

Slovenský kvetový med v kombinácii s tradičnými medovníkmi
a 6 drevenými podpohárnikmi.

X3 tubus XL balenie

6/C

19,90 €