MED + MEDOVNÍKY + KRÚŽKY
NA SERVÍTKY

Popis:

Balenie: 

Kód produktu: 

Slovenský kvetový med v kombinácii s tradičnými medovníkmi
a 6 krúžkami na servítky.

X3 tubus XL balenie

6/B

19,90 €