Podporiť nás môžete aj akoukoľvek sumou na dole uvedený účet.

Ďakujeme Vám!

 

IBAN: SK96 1100 0000 0029 4107 2435

©2019 Súčasť života

black_logoruky_srdce3outline_final.png