Ďalšie finančné zdroje chceme poskytnúť OZ Kolobeh života. Toto občianske združenie funguje už od roku 2013 združujúc vyše 100 vdov/vdovcov. Riešia sa tu rôzne problémy, sprostredkúvajú smútkové terapie, organizujú tábory pre deti, víkendy, počas ktorých sa tieto ženy a muži stretávajú tvoriac navzájom si pomáhajúcu komunitu. Medzi nimi sú aj ženy, ktoré po smrti partnera zápasia až s existenčným problémom, nemajú ani na nájomné, a tak sme sa rozhodli výnos z predaja venovať tomuto OZ, s ktorým úzko spolupracujeme.

 

Podporiť nás môžete aj akoukoľvek sumou na dole uvedený účet.

Ďakujeme Vám!

 

IBAN: SK96 1100 0000 0029 4107 2435

©2019 Súčasť života

Untitled-4.png