MEDOVNÍKY + KRÚŽKY NA SERVÍTKY

Popis:

 

Balenie: 

Kód produktu: 

Tradičné medovníky podľa starej receptúry v kombinácii so 6
krúžkami na servítky.

X3 tubus M balenie

5/D

14,90 €

Naši dobrošíritelia

nadacia_J&T.png
knl_zjednodusene_trabsparentlogo.png

©2019 Súčasť života