Byť spolu je hodnota, ktorá sa nedá nahradiť ničím.

Užívajme si preto chvíle, pri ktorých nám nikto nechýba a zdá sa to tak samozrejmé.

Všetky produkty, ktoré pre vás Sociálny podnik Súčasť života vyrába, majú za sebou viac ako sa na prvý pohľad zdá. Okrem toho, že pracujeme výlučne s odpadovým drevom, minimálne zaťažujeme planétu a naše dizajny vznikajú v spolupráci s umelcami a pedagógmi, je najvýznamnejšou hodnotou našich produktov príbeh ich výrobcov…

sociálny podnik

Sociálny podnik Súčasť života poskytuje zamestnanie tým, ktorí v dôsledku životnej straty čelia náročným ekonomickým dôsledkom, no nie sú schopní zamestnania adekvátneho novým potrebám. Patria sem nielen ovdovené mamy a otcovia, ktorí prišli o partnera a o rodinu sa starajú s polovičným príjmom, ale aj ďalšie sociálne zraniteľné skupiny, ktoré prežívajú rovnako náročnú stratu, len iným spôsobom (slobodné/rozvedené matky, zdravotne postihnutí a pod.). Naša pomoc spočíva v poskytnutí zamestnania s čo najjednoduchšími podmienkami. Takto vznikajú buď hotové produkty, ktoré následne zdobia váš domov, alebo kanceláriu, alebo úžasné tvorivé sety pre deti s pedagogickým presahom.