občianske združenie SÚČASŤ ŽIVOTA

Toto je forma pomoci, ktorá je pre nás najideálnejšia. Kúpte si náš produkt a obdarujte  

seba, rodinu, deti, kolegov... Presne tak u nás vzniká priestor pre ďalší rozvoj a súčasne satisfakcia na Vašej strane.

sociálny podnik SÚČASŤ ŽIVOTA

Sociálnym podnikom, ktorého úlohou je s podporou úradu UPSVR vytvárať pracovné miesta (z ktorých prvé budú aktívne už 09/2020).

/počas 2 rokov budeme suplovať kompetenciu úradu získavaním refundácie mzdy >> podľa individuálneho vyhodnotenia problému/

Pracovné miesta umožnia najmä ovdoveným ženám matkám získať chýbajúci príjem.

Pracovná činnosť je prispôsobovaná možnostiam danej osoby (najmä ako práca z domu) a jej ďalším rozmerom je pomoc v návrate do normálneho pracovného režimu a bežného života. Hlavnou cieľovou skupinou sú vdovy a vdovci s náročnejším ekonomickým statusom, súčasne tiež iné sociálne znevýhodnené skupiny (napr. rozvedené, alebo slobodné matky a pod.).

Beata Bobulová

zakladateľka projektu

Základná motivácia pomáhať ľudom v tejto
situácii vychádza z vlastnej ťažkej skúsenosti zakladateľky projektu Beaty Bobulovej:
 

"Tak ako nikto, kto o partnera prišiel, som si ani ja podobný scénár vo svojom živote ani vo sne nepripúšťala. Na takú situáciu sa pripraviť nedá.
Boli sme šťastnou rodinou, čerstvo sa nám
narodilo druhé dieťa a v tom čase sme žili v
zahraničí.
Môj partner mi zomrel náhle, nečakane a
doslova v náručí. Dôvodom bol infarkt, ktorý
celý deň banalizoval
na úroveň bežnej nevoľnosti.

prof. PhDr.

Iveta Radičová, PhD.

ambasádorka

Uznávaná sociologička, aktuálne pôsobí ako dekanka na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy, vyučuje na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií.
Bola ženou obľúbeného humoristu Stana Radiča, ktorý zomrel v roku 2005.

Wanda Adamík Hrycová

ambasádorka

Úspešná filmová producentka, v súčasnosti sa v jej produkcii nakrúca na Ukrajine seriál Slovania. So smrťou svojho mladšieho brata sa Wanda usilovala vyrovnať veľmi dlho, vlastne to trvá dodnes... Čas však do istej miery lieči a naučí vás s tým žiť a ísť ďalej. Hugo Hryc, mladší brat Wandy, zomrel v roku 2008.

Naši dobrošíritelia

nadacia_J&T.png
knl_zjednodusene_trabsparentlogo.png

©2019 Súčasť života