občianske združenie SÚČASŤ ŽIVOTA

Toto je forma pomoci, ktorá je pre nás najideálnejšia. Kúpte si náš produkt a obdarujte seba, rodinu, deti, kolegov... Presne tak u nás vzniká priestor pre ďalší rozvoj a súčasne satisfakcia na Vašej strane.

sociálny podnik SÚČASŤ ŽIVOTA

Sociálnym podnikom, ktorého úlohou je s podporou úradu UPSVR vytvárať pracovné miesta (z ktorých prvé budú aktívne už 09/2020).

/počas 2 rokov budeme suplovať kompetenciu úradu získavaním refundácie mzdy >> podľa individuálneho vyhodnotenia problému/

Pracovné miesta umožnia najmä ovdoveným ženám matkám získať chýbajúci príjem.

Pracovná činnosť je prispôsobovaná možnostiam danej osoby (najmä ako práca z domu) a jej ďalším rozmerom je pomoc v návrate do normálneho pracovného režimu a bežného života. Hlavnou cieľovou skupinou sú vdovy a vdovci s náročnejším ekonomickým statusom, súčasne tiež iné sociálne znevýhodnené skupiny (napr. rozvedené, alebo slobodné matky a pod.).

Beata Bobulová

zakladateľka projektu

Základná motivácia pomáhať iným vychádza z vlastnej ťažkej skúsenosti. 

 

Tak ako nikto, kto o partnera prišiel, som si ani ja podobný scenár vo svojom živote ani vo sne nepripúšťala. Na takú situáciu sa pripraviť nedá. Aj my sme boli šťastnou rodinou a zo dňa na deň som sa stala nečakane vdovou. Traumatizovaná a emocionálne rozložená som musela čeliť rôznym praktickým otázkam.

DSC_0681.jpg

Dostala som nápad a vymyslela mechanizmus, ktorý umožní týmto ľudom zlepšiť svoju často oslabenú ekonomickú situáciu. Forma sociálneho podniku, ktorú práve zakladám spĺňa všetky predpoklady komplexnej pomoci. Vytváraním citlivého a empatického prostredia vzniká podpora tak ako na praktickej, tak na emocionálnej úrovni v najťažšej životnej chvíli. Vdovám a vdovcom (ale tiež iným zraniteľným skupinám) vytvárame pracovné miesta, ktorých účelom je výroba drevených reklamných a darčekových predmetov.

 

Do tejto filozofie sme zapojili tiež hodnotu udržateľnosti a medzi základné suroviny tak patrí napr. odpadové drevo.Dizajn každého produktu vychádza z návrhov našich spolupracujúcich výtvarníkov a dizajnérov. Nechceme, aby sa naše produkty predávali na základe súcitu, ale zo skutočného záujmu s "benefitom" silného príbehu v pozadí."

prof. PhDr.

Iveta Radičová, PhD.

ambasádorka

Uznávaná sociologička, aktuálne pôsobí ako dekanka na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy, vyučuje na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií.
Bola ženou obľúbeného humoristu Stana Radiča, ktorý zomrel v roku 2005.

Wanda Adamík Hrycová

ambasádorka

Úspešná filmová producentka, v súčasnosti sa v jej produkcii nakrúca na Ukrajine seriál Slovania. So smrťou svojho mladšieho brata sa Wanda usilovala vyrovnať veľmi dlho, vlastne to trvá dodnes... Čas však do istej miery lieči a naučí vás s tým žiť a ísť ďalej. Hugo Hryc, mladší brat Wandy, zomrel v roku 2008.