VÍNO + PODPOHÁRNIKY

Popis:

 

Balenie: 

Kód produktu: 

Víno Karpatská perla v kominácii so 6 drevenými podpohárnikmi.

X3 tubus XL balenie

7/B

24,90 €