VÍNO + MEDOVNÍKY + KRÚŽKY NA SERVÍTKY

Popis:

Balenie: 

Kód produktu: 

Víno Karpatská perla v kombinácii s tradičnými medovníkmi a 6
krúžkami na servítky.

X3 tubus XL balenie

8/C

29,90 €