VÍNO + MEDOVNÍKY + PODPOHÁRNIKY

Popis:

Balenie: 

Kód produktu: 

Víno Karpatská perla v kombinácii s tradičnými medovníkmi
a 6 drevenými podpohárnikmi.

X3 tubus XL balenie

8/B

29,90 €